Stress symptomer kan indikere en angstlidelse

12 August 2019
Astrid Pedersen

editorial

I disse dage er stress det helt store dyr i åbenbaringen, når det handler om arbejds relateret psykisk sygdom. Stress dækker faktisk temmelig bredt – og mange læger og psykologer er meget hurtige til at hæfte betegnelsen ”stress” på individer, som udviser særlige symptomer. Dette er ikke alene i mange tilfælde en fejlagtig vurdering – den kan også have særdeles alvorlige konsekvenser for pågældende patient. Stress er nemlig en tilstand, som ganske vist er meget alvorlig i sig selv, men som samtidig kræver en fundamentalt anderledes behandlingsmæssig tilgang end andre lidelser, som kan manifestere sig med de samme eller lignende symptomer – for eksempel angst.

Har jeg angst eller stress – og hvad er forskellen?

For at tage det sidste først, er angst og stress grundlæggende forskelligt artede lidelser. Stress er en tilstand, som primært er fremkaldt af eksterne faktorer, for eksempel et skidt arbejdsmiljø, livsændrende eller traumatiserende begivenheder, eller et for højt forventningspres fra én selv eller fra omgivelserne gennem en længere periode.

De kendte symptomer på stress er hjertebanken, hukommelses- og koncentrations besvær, øget sved tendens, uforklarlige og vedvarende hoved- og mave smerter samt irritabilitet og depression. Disse symptomer optræder også i forbindelse med en angst lidelse. Men hvor ”kuren” for stress i de fleste tilfælde består i en længere sygemelding ud fra devisen, at man, såfremt man fjernes fra det stress fremkaldende miljø i et par måneder, kan komme af med sin stress, vil dette ingen som helst indflydelse have på angst.

Angst er en grundlæggende tilstand, et livsvilkår, som ikke bare lader sig fjerne med en sygemelding. Angsten har ikke rod i de ydre miljø, og kræver således en ganske anden form for behandling. Man kan for eksempel ikke regne med, at angst kan fjernes. Men man kan lære nogle teknikker til at lære at leve med angsten uden at den kommer til at styre eens liv. Læs mere på angstekspert.dk