Lad din professionelle marksandiser hjælpe dig med vurdering af dødsbo

27 August 2018
Astrid Pedersen
Lad din professionelle marksandiser hjælpe dig med vurdering af dødsbo

Det er altid hårdt at miste en, man har kær. Uanset om det drejer sig om et nært familiemedlem, en elsket og trofast ven, eller en kær slægtning, kan det tage utroligt hårdt på en som person, når man mister. Når de nære og kære siger farvel til dette liv, er der samtidig mange ting, der skal være styr på, og det kan være utroligt hårdt at stå midt i sorgen og savnet, og samtidig skal tage stilling til de praktikaliteter, som uvægerligt følger i kølvandet på et dødsfald. Der skal træffes beslutninger vedrørende begravelsesarrangementet, og andre pårørende skal underrettes om dødsfaldet. Diverse papirer skal gennemgås – nogle mennesker efterlader sig et udførligt testamente, i hvilket deres sidste vilje med hensyn til fordeling af deres jordiske gods, kontante beholdninger og yderligere aktiver i nedfældet – og andre gør ikke. Og så skal man samtidig have styr på ubetalte regninger, afvikling af pensionsordninger og forsikringer, og opsigelse af abonnementer på såvel aviser som gas og vand.

Få hjælp og assistance til vurdering af dødsbo fra professionelt hold

Og som om dette ikke skulle være nok, er der også et dødsbo, som skal ryddes, førend man kan komme videre. Den afdødes bolig skal videreformidles til nye lejere, eller – såfremt der er tale om en ejerbolig – sælges, så overskuddet ved salget kan fordeles mellem de retmæssige arvinger. Dette betyder, at hvad der end måtte være af effekter i huset – møbler og i øvrigt interiør, nipsgenstande, brugsgenstande, bøger, kunst, og andre personlige ting – skal ryddes ud af boligen. Med en erfaren og dygtig marskandiser ved din side kan du regne med professionel og nøgtern hjælp til vurdering af dødsbo. Dette er vigtigt i forhold til salg af effekter, som måtte repræsentere en monetær værdi. Marskandiseren hjælper også gerne med bortskaffelse af hele dødsboet, og alt foregår naturligvis und fuld diskretion og den dybeste respekt. Læs mere om vurdering af dødsbo på dødsbo-rydning.dk