Hvad brugte man før en varmepumpe?

30 January 2023
Anders Hansen

Før opfindelsen af en Panasonic varmepumpe blev der brugt en række forskellige opvarmningsløsninger til at opvarme boliger. De mest almindelige kilder var pejse og brændeovne, som udnyttede brændsel til at generere varme. Andre kilder var elektriske rumvarmere, petroleum- eller propanvarmere, solenergi, geotermisk energi og systemer med direkte udveksling.

Pejse og brændeovne er stadig populære i dag som supplerende varmekilder, fordi de ud over varme også giver et æstetisk tiltalende element. Elektriske rumvarmere giver rumspecifik komfort, men kan bidrage betydeligt til den månedlige elregning. Varmeapparater, der brænder petroleum eller propan, er praktiske for dem, der bor i landområder uden adgang til naturgasledninger, men de skal være omhyggelige overvåges med hensyn til sikkerhed og renlighed.

Solenergisystemer bliver mere og mere populære og tilbyder en pålidelig varmekilde uden løbende driftsomkostninger. Geotermiske systemer er en effektiv måde at opfange og udnytte jordens naturlige varmeenergi på. Endelig anvender systemer med direkte udveksling kølemiddelfyldte kredsløb i jorden til at udvinde varme fra jorden eller grundvandet, hvilket eliminerer mange af de komponenter, der anvendes i traditionelle luftvarmesystemer.

panasonic varmepumpe

Uanset hvilken løsning der vælges, giver moderne varmepumper boligejerne betydelige fordele i forhold til disse opvarmningskilder, herunder lavere brændstofregninger, bedre komfort og mindre miljøbelastning. Når det er sagt, vil disse ældre teknologier fortsat blive anvendt som supplerende eller backup-kilder, hvor adgangen til naturgasledninger kan være begrænset eller uoverkommelig.

Hvilke varmekilder var menneskets første?

Menneskets første varmekilder var lejrbål, bålhuller og olielamper med animalsk fedt. Disse tidlige opvarmningsmetoder gav mennesket varme og lys, men var ineffektive sammenlignet med moderne metoder. Efterhånden blev mere effektive kilder som brændeovne og kulfyrede kedler standard i hjemmene. Til sidst blev disse ældre teknologier erstattet af gas- og elovne, og nu er den moderne varmepumpe langsomt ved at blive det foretrukne valg for mange husejere.

Kort sagt blev der før opfindelsen af varmepumperne anvendt en række forskellige opvarmningsløsninger, herunder pejse og brændeovne, elektriske rumvarmere, petroleum- eller propanvarmere, solenergisystemer, geotermiske systemer og direkte udvekslingssystemer. Selv om varmepumper giver mange fordele i forhold til disse andre kilder, anvendes nogle af dem stadig i dag som supplerende eller reserveopvarmning.